Conclusions de la sessió de diagnosi

Sessió resum de les conclusions extretes de les sessions de diagnosi del barri del Monestir del dia 16 de juny. En aquesta sessió vam exposar totes les reflexions exposades per les entitats i associacions del barri en els 5 àmbits de treball:
- Comerç
- Equipaments
- Espai públic
- Mobilitat
- Habitatge
Podeu veure tota la documentació de la sessió en el següent enllaç: ( Download PDF)