Dates de les comissions de treball

Els mesos de maig i juny es convocaran les comissions de treball al Xalet Negre per fer la diagnosi del barri del Monestir. Cada comissió farà dues reunions obertes a totes les entitats del barri. Al juny farem una trobada conjunta per presentar les conclusions d'aquesta primera etapa del pla.