Resum de la primera sessió de diagnosi de COMERÇ

La primera sessió informativa de la comissió de comerç va tenir lloc el passat 26 d’abril al Xalet Negre.
En primer lloc es van exposar reflexions del Pla Estratègic de Comerç de Sant Cugat entorn els barris de Monestir i Sant Francesc:
1 | Hàbits de compra dels clients
2 | Afluència de compradors
3 | Descripció comercial de la centralitat de l'Avinguda Cerdanyola. Download PDF


Tot seguit es van exposar les reflexions de diagnosi dels assistents:

1) Cal generar un debat des del REALISME. Caldrà ser conscients d’adaptar les propostes de l’àmbit de comerç al pressupost disponible.

2) Esdevé fonamental tenir en compte l’estructura d’EDATS de la POBLACIÓ del barri a l’hora de definir estratègies comercials de futur.

3) Necessitat d’obrir el barri a la ciutat, garantint l’organització d’actuacions que esdevinguin elements d’atracció. Es considera que actualment el barri és “un POBLE DINS EL POBLE" i que NO S'ATRAU PROU POBLACIÓ DE LA RESTA DE SANT CUGAT.

4) L’oferta comercial al barri es caracteritza, majoritàriament, per una OFERTA DE PROXIMITAT (compres quotidianes). La proximitat és un valor del comerç del barri que s’hauria de potenciar en major mesura.

• Les reflexions entorn el comerç han de tenir en compte la necessitat de debatre sobre TEMES ESTRETAMENT RELACIONATS, com la informació, la mobilitat o l’espai públic. En aquest sentit es destaquen febleses actuals vinculades amb:
o La informació comercial
o Voreres (pavimentacions, amplada, etc.)
o Aparcament
o L’enllumenat
o Recollida de residus
o D’entre d’altres...


El taller de diagnosi de necessitats, que tindrà lloc el proper 18 de maig de 14.00 a 16.00 hores al Xalet Negre, servirà per aprofundir de forma participativa en la identificació de febleses i fortaleses de la realitat comercial al barri.