Resum de la primera sessió de diagnosi d'ESPAI PÚBLIC

La primera sessió informativa d’ Espai Públic va tenir lloc el passat 3 de maig al Xalet Negre.
La primera sessió informativa d’ Espai Públic va tenir lloc el passat 3 de maig al Xalet Negre.
En primer lloc es va realitzar una descripció tècnica de l’estat actual de l'espai públic al barri. Es van identificar els següents temes de debat:


Zones verdes (jardins + arbrat + zones de joc infantils)
Accessibilitat i calçades
Clavegueram
Enllumenat
Recollida de residus i neteja viària
Usos de l’espai públic
Companyies (Aigua, electricitat, telefonia, telecomunicacions, gas...)

D'altra banda, la darrera part de la sessió va servir per oferir als participants la possibilitat de plantejar dubtes i de generar reflexions sobre l’estat actual del barri des del punt de vista de l’espai públic. Sintèticament, són els següents:

1) ACUMULACIÓ D'AIGÜES SUPERFICIALS

Excés d'aigua a les voreres de l’Avinguda Cerdanyola quan plou. Es matisa, en aquest sentit, que l’acumulació no deriva d’un problema amb el clavegueram, sinó que té a veure amb l’evacuació d’aigües superficials (drenatge).


2) TERRASSES I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Malgrat existeixen espais de debat específics on s’està tractant aquest tema es considera pertinent que el taller de diagnòstic centrat en l’espai públic serveixi per a recollir necessitats vinculades amb l’ocupació de l’espai púbic de terrasses.

3) INSEGURETAT


Sensació d’inseguretat i manca de visibilitat provocada per tipologies d’arbustos i vegetació. Es posa d’exemple els Jardins del Vallès (espai ben ubicat, porta d’entrada al barri i amb moltes potencialitats no aprofitades) i la Rambla Mossèn Juli.


4) ARBRAT
En alguns sectors de Sant Francesc, aquest genera problemes d'aixecament de voreres, ocupació d'espai de vorera i sensació d'abandonament.
Es considera que, en clau de futur, caldria tendir a plantar arbres com els que s’han plantat al carrer Montserrat.


5) GESTIÓ DE RESIDUSEs destaca com a necessitat a resoldre els problemes derivats de l’incivisme vinculat amb els residus “voluminosos" (desats a les zones de contenidors de l’espai públic, enlloc de fer ús del servei de recollida local). Es considera que cal fer una aposta més decidida de sensibilització i informació en aquest sentit.


6) ZONES DE JOCS INFANTILSEs té una certa sensació de desequilibri pel que fa a les ubicacions del parcs infantils dins del barri i, sobretot, es considera que la qualitat dels parcs infantils és millorable. Es planteja com a repte aprofitar les potencialitats que ofereixen els Jardins del Vallès per plantejar millores.


7) GENT GRAN I ESPAI PÚBLIC

Es troben a faltar bancs en determinats sectors del barri (C/ Montserrat, per exemple) que serien de gran utilitat per a les persones grans. També es considera que el carrer Ildefons Cerdà podria esdevenir una zona ideal per instal·lar circuits de salut per a la gent gran.


8) ACCESSIBILITAT

Existència de pals de llum o d’altres elements que dificulten el pas de vianants en determinades zones (es posa d’exemple el pal de llum de l’encreuament entre l’Avinguda Cerdanyola i el carrer Borrell – que dificulta l’accessibilitat des de fa 30 anys). També es destaquen les dificultats d’accessibilitat a la zona de la Residència Santa Rosa.


9) ZONA PER A ESDEVENIMENTS
Es troba a faltar una zona dins l‘espai públic del barri on les entitats hi puguin organitzar esdeveniments i actes.

10) ENLLUMENAT PÚBLIC
Algunes zones de Sant Francesc haurien de millorar en temes d’enllumenat.El taller de diagnosi de necessitats, que tindrà lloc el proper 30 de maig de 19:00 a 21:00 hores al Xalet Negre servirà per aprofundir de forma participativa en la identificació de febleses i fortaleses de la realitat del barri pel que fa a l’ espai públic.