Resum de la primera sessió de diagnosi d'EQUIPAMENTS

La primera sessió informativa d’Equipaments va tenir lloc el passat 2 de maig al Xalet Negre.

En primer lloc, es va fer una descripció tècnica de l’estat actual de la dotació d’equipaments al barri, a càrrec d’Antoni Serra (Director de l’àmbit d’urbanisme, habitatge i mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès). L’exposició, acompanyada de plànols, va aportar informació sobre els aspectes següents:
  1. Informació sobre els orígens i les característiques urbanes del barri emfatitzant l’existència d’un conjunt urbà molt delimitat, amb un perímetre molt marcat i amb una concentració d’equipaments al barri de Sant Francesc.
  2. Reflexió sobre les possibilitats actuals del barri en termes d’equipaments, destacant les poques possibilitats de desenvolupar nous equipaments en un entorn urbà absolutament consolidat. Actualment, al barri, els espais inicialment reservats per equipaments estan ocupats. Aquest fet ens condueix a un escenari on caldrà plantejar reconfiguracions d’espais existents ja que es vol actuar en una part de la ciutat absolutament consolidada i amb possibilitats acotades
  3. Informació sobre l’estructura poblacional del barri amb més població a les franges de 0-4 anys i de 35 a 40 anys.


La segona part es va dedicar a resoldre dubtes i a l’exposició de reflexions de diagnosi per part dels assistents. La darrera part de la sessió va servir per oferir als participants la possibilitat de plantejar dubtes i de generar reflexions sobre l’estat actual del barri des del punt de vista dels equipaments.


El taller de diagnosi de necessitats, que tindrà lloc el proper 13 de juny de 19:00 a 21:00 hores al Xalet Negre servirà per aprofundir de forma participativa en la identificació de febleses i fortaleses de la realitat del barri en termes d’equipaments.