Resum de la segona sessió de COMERÇ

El taller de diagnosi de necessitats de comerç va tenir lloc el dia 18 de maig al Xalet Negre.
Es van recollir els següents punts:
Fortaleses
Debilitats
Reptes de millora


FORTALESES

1 | BARRI ACOLLIDOR I EN CREIXEMENT
Creixement i arribada al barri de perfils en edats joves: Nou perfil de clients potencials que cal retenir.
2 | POTENCIALS DE L'ESPAI PÚBLIC
Oportunitats per al comerç del barri gràcies a la freqüent vida al carrer i a l'espai públic aprofitable.
Es disposa de les condicions necessàries per avançar en l'organització d'esdeveniments i actes
3 | RELLEVÀNCIA DEL COMERÇ DE PROXIMITAT
Oferta de comerç de proximitat important i rellevant. No hi ha fugues de compradors a altres zones ja que no és necessari marxar del barri per a fer compres quotidianes.DEBILITATS


1 | DÈFICITS D'ESPAI PÚBLIC
Avinguda Cerdanyola poc modernitzada en termes d'espai públic i imatge
Sensació d'abandonament i desaprofitament dels Jardins del Vallès
Mancances en manteniment d'arbrat i punt de llum i invasió de voreres.
2 | OFERTA COMERCIAL DEL BARRI
Oferta comercial poc modernitzada quant a atractiu pels comerços, aparadors, ús de les TiC..
Manca d'un comerç motor de qualitat per a complementar el comerç de proximitat
Falta de senyalització comercial clara i atractiva
3 | APARCAMENT AL BARRI
Manca i dificultats d'aparcament al barri que dificulten la compra
Senyalització d'aparcament millorable
Poc control dels aparcaments a les zones de càrrega i descàrrega
4 | MOBILITAT I ACCESSOS
Direccions de circulació incòmodes en alguns carrers
Barreres físiques que dificulten l'accés al barri
5 | IMPLICACIÓ DEL COMERÇ AMB EL BARRI
La implicació del sector comercial -com a col·lectiu- té molt recorregut de millora.
La connexió entre el sector comercial i la resta d'entitats s'hauria d'incrementar

REPTES DE MILLORA

1 | PLA DE MILLORES com a oportunitat per al comerç
2 | TRENCAR BARRERES: connectar el barri amb la ciutat
Promoure l'arribada de veïns d'altres sectors
Vianalització de l'Avinguda Cerdanyola per a promoure-hi el passeig i el consum.
3 | Promoure la PROFESSIONALITZACIÓ i IMPLICACIÓ del sector comercial
Implicació dels comerciants en la planificació i desenvolupament en xarxa d'activitats i esdeveniments amb el barri.
4 | Millores en TRÀNSIT I APARCAMENTS
Redistribució del trànsit.
Possibilitat d'habilitar un gran pàrquing públic que faciliti el consum al comerç del barri
5 | OBRIR visualment la PLAÇA D'EN COLL
Resoldre els problemes actuals de continuïtat i la barrera que generen els arbres