Resum de la segona sessió d'EQUIPAMENTS

El taller de diagnosi de necessitats de d'equipaments va tenir lloc el dia 17 de juny al Xalet Negre.
Es van recollir FEBLESES, FORTALESES i REPTES DE MILLORA del barri en aquest àmbit.

FORTALESES

FEBLESES

REPTES DE MILLORA

A la segona sessió d'habitatge es reflexionava al voltant de la possibilitat d'incrementar l'oferta d'habitatge mitjançant la requalificació de zones industrials. Es planteja, també, la viabilitat d'augmentar l'oferta d'equipaments al barri en aquesta línia. Vegeu enllaç de la segona sessió d'habitatge: http://plamonestir.postach.io/post/resum-de-la-segona-sessio-dhabitatge