Resum de la segona sessió d'ESPAI PÚBLIC

El taller de diagnosi de necessitats de d'espai públic va tenir lloc el dia 30 de juny al Xalet Negre.
Es van recollir FEBLESES, FORTALESES i REPTES DE MILLORA del barri en aquest àmbit.


FORTALESESFEBLESES


Podeu trobar més informació sobre les zones amb dèficits d'accessibilitat en el següent enllaç:
Download PDF


REPTES DE MILLORA