Resum de la segona sessió d'HABITATGE

El taller de diagnosi de necessitats de comerç va tenir lloc el dia 18 de maig al Xalet Negre.
Es van recollir els següents punts:

FORTALESES


DEBILITATS
REPTES DE MILLORA