Segona sessió de diagnosi de necessitats de MOBILITAT

La propera sessió de la comissió de MOBILITAT tindrà lloc el dimarts dia 31 de maig a les 19.00 h i tindrà una durada de dues hores. Servirà per aprofundir en la identificació de les febleses i fortaleses del barri en aquest àmbit.