Segona sessió de diagnosi de necessitats d'EQUIPAMENTS

Avui dia 13 de juny tindrà lloc la segona sessió de la comissió d'EQUIPAMENTS. Serà de 19.00 a 21.00 h al Xalet Negre i s'aprofundirà en la identificació de febleses i fortaleses del barri en aquest àmbit.