Segona sessió de diagnosi de necessitats d'ESPAI PÚBLIC

La propera sessió de la comissió d'ESPAI PÚBLIC tindrà lloc el dilluns dia 30 de maig a les 19.00 h i tindrà una durada de dues hores. Servirà per aprofundir en la identificació de les febleses i fortaleses del barri en aquest àmbit.