Pla del Barri del Monestir

Ajuntament de Sant Cugat

Pla del Barri del Monestir

Calendari de les sessions de treball

Us deixem el calendari de les comissions per a la diagnosi del barri del Monestir-Sant Francesc que tenen lloc entre el 26...

Dates de les comissions de treball

Els mesos de maig i juny es convocaran les comissions de treball al Xalet Negre per fer la diagnosi del barri del Monestir...

El Pla del barri del Monestir ja ha començat el seu camí

La comissió impulsora del procés, integrada per entitats del barri, polítics i tècnics municipals, es va reunir el 14 de m...