Pla del Barri del Monestir

Ajuntament de Sant Cugat

Pla del Barri del Monestir

Conclusions de la sessió de diagnosi

Sessió resum de les conclusions extretes de les sessions de diagnosi del barri del Monestir del dia 16 de juny. En aquesta...

Resum de la segona sessió d'EQUIPAMENTS

El taller de diagnosi de necessitats de d'equipaments va tenir lloc el dia 17 de juny al Xalet Negre. Es van recollir FEBL...

Resum de la segona sessió d'ESPAI PÚBLIC

El taller de diagnosi de necessitats de d'espai públic va tenir lloc el dia 30 de juny al Xalet Negre. Es van recollir FEB...

ÚLTIMA SESSIÓ DE LA DIAGNOSI DEL BARRI DEL MONESTIR

Demà dia 16 de juny tindrem la sessió de conclusions. Veurem de manera conjunta el treball realitzat en el conjunt de com...

Resum de la segona sessió d'HABITATGE

El taller de diagnosi de necessitats de comerç va tenir lloc el dia 18 de maig al Xalet Negre. Es van recollir els següen...

Segona sessió de diagnosi de necessitats d'EQUIPAMENTS

Avui dia 13 de juny tindrà lloc la segona sessió de la comissió d'EQUIPAMENTS. Serà de 19.00 a 21.00 h al Xalet Negre i ...

Resum de la segona sessió de MOBILITAT

El taller de diagnosi de necessitats de comerç va tenir lloc el dia 18 de maig al Xalet Negre. Es van recollir els següent...

Segona sessió de diagnosi de necessitats d'HABITATGE

El dilluns dia 6 de maig de 19.00 a 21.00 tindrà lloc la segona reunió de la comissió d'HABITATGE. S'aprofundirà en la ide...

Segona sessió de diagnosi de necessitats de MOBILITAT

La propera sessió de la comissió de MOBILITAT tindrà lloc el dimarts dia 31 de maig a les 19.00 h i tindrà una durada de d...

Resum de la segona sessió de COMERÇ

El taller de diagnosi de necessitats de comerç va tenir lloc el dia 18 de maig al Xalet Negre. Es van recollir els següent...